Releases - Dark God

Dark God
 • Release year: 2009
 • Label: Murderous Music Production
 • Track list:
  1. Diabolis inferi
  2. Temný bůh
  3. Lucifer
  4. Síla černých srdcí
  5. Triumf pekla
  6. Doba temna
  7. Plameny svobody
  8. Přísaha jemu ...
  9. Ježíš bastard
  10. Ave!
 • Information:

Song lyrics

 • 1. Diabolis inferi
 • Lyric:

  Translate:

 • 2. Temný bůh
 • Lyric:

  Já jsem bůh všech bohů
  pohlédněte na mé mistrovské dílo
  Vyčistím zemi od všech mých odpůrců
  a nastolím vládu chaosu a bolesti

  Ego Significo dominus et osor alpha omega sacrae!!

  Vtrhnu do nebeského království
  a svatým andělům utrhám křídla
  Peřím vystelu pelech pro největší bestii mého rodu
  Pekelný oheň bude již navěky hořet z jejich vosku
  Jejich těla rozervu a nakrmím hladové démony
  Bolestný křik andělů bude znít jako pekelná symfonie

  Ref: To já jsem bůh všech bohů a nenávidím vše svaté
          To já jsem bůh všech bohů a rouhám se k svatému bohu
          To já jsem zrozen se síly zla a rouhání!!

  Již zasel jsem do půdy pekelnou moc
  rouháním přivítám každou temnou noc
  kořeny zla krev dostanou pít
  a do duší temnota snaží se vrýt
  Marně se snažíte přede mnou skrýt
  stoupenci boží proradní

  Ref: To já jsem nastolil éru temna. To já jsem stvořitel černého kultu. To já jsem ta ohromná síla rouhání!! 

  Můžete vzdychat až do zlomení žeber
  a každé slovo může být vzdechem
  každý vzdech může být slzou
  a každá slza kapkou vaší krve
  Nikdy však nebude schopni obdržet milost
  muzikál úmrtí z nebes přináší pohřební zpěv.

  Ref: To já jsem ten koho pravým jménem nazýváte. To já nikdy na kolena nepadl před vaším svatým bohem. To já budu navždy vaším úhlavním odpůrcem. Ave Satanas!!
   

  Translate:

 • 3. Lucifer
 • Lyric:

  On roztahuje svá temná křídla nad branami nebeskými 
  ta cesta dávno uzavřena mu je, před jeho křídly andělskými 
  a s nimi spálena byla první z jeho cest. 
  Další cesty určeny mu byli a jinam obrátit se měl. 
  Však před branami nebeskými sebral své síly a do boje vstříc šel. 
  Mnozí tvrdili mu, že bez šance je na úspěch, je proti všemu co víra svatá si žádá. 
  Však on jen s pošklebkem říká žádný spěch 
  on nikdy si už nebude křivit hřbet. 
  On bohem světla, světla je.
  Ty zlý bože pomsty jsi ho svrhl. 
  Poněvadž on byl světlem. 
  Krutá žárlivost na krásu jeho 
  lesk a jas byla větší než tvá moc. 
  Střež se ho nyní, Varuj se jeho pýchy 
  nenávisti mocného. 
  On je kníže knížat, měj se na pozoru a chraň se jeho pomsty.
  Střež se ho nyní, Varuj se jeho pýchy 
  a nenávisti mocného. 
  On je kníže knížat, měj se na pozoru a chraň se jeho pomsty.
  Lucifer!!!
  S pošklebkem říká žádný spěch 
  on nikdy si už nebude křivit hřbet!!
   

  Translate:

 • 4. Síla černých srdcí
 • Lyric:

  Naše srdce obejmou stíny temnoty
  Hoří touhou a chtíčem když můžeme sloužit vládci pekla.
  Hoří a hoří naše černá srdce
  Vášeň, krev, krutost a hněv!!
  Při démonech z tohoto znamení zazní hrom zkázy.
  V povzdechu z pomsty my polykáme sílu zla.
  Hoří a pálí naše černá srdce
  Vášeň, krev, krutost a hněv!!
  V našem obřadu vyslovte naše temné jméno
  S úctou a slávou Sezarbil!!
  Hoří a spaluje naše černá srdce
  Vášeň, krev, krutost a hněv!!
  Apokalypsa nese se na křídlech démona Sezarbil
  Vášeň, krev, krutost a hněv!!
  Vášeň, krev, krutost a hněv!!
   

  Translate:

 • 5. Triumf pekla
 • Lyric:

  Translate:

 • 6. Doba temna
 • Lyric:

  Translate:

 • 7. Plameny svobody
 • Lyric:

  Translate:

 • 8. Přísaha jemu ...
 • Lyric:

  Translate:

 • 9. Ježíš bastard
 • Lyric:

  Translate:

 • 10. Ave!
 • Lyric:

  Translate: