Releases - Jizva Války

Jizva Války
 • Release year: 2022
 • Label: Sezarbil&Franky666
 • Track list:
  1. Vae Victis
  2. Sirény
  3. Komando 666
  4. Vyhořelé Duše
  5. Když Slunce Zemřelo
  6. Exodus Multikulturní Bestie
  7. Oprátka Strachu
  8. Masakr Nové Války
  9. Immortality part IV.
 • Information:

  Nine gloomy stops on the way to the final curse !!

Song lyrics

 • 1. Vae Victis
 • Lyric:

  Translate:

 • 2. Sirény
 • Lyric:

  Malost a nízkost 
  dýmí do všech úhlů
  z pěstovaných předsudků
  rodí se další nenávist

  Vnitřní bída
  zahnilá do duše
  sirény smrti
  hřmí z tmavých tunelů

  Lůno božské krásy
  porodilo ohavnost
  lidská domýšlivost¨
  spatří tvář smrti

  Válečný marš
  vůně železa a smrti
  Císař války
  zahřměl na povel !!!

  Translate:

 • 3. Komando 666
 • Lyric:


  Hrdost a síla 
  pustošení, 
  likvidace boha
  s otroky jeho díla 
  vyvolených synů války formace

   
  Železná opona plamenů a smrti 
  zástupy bojovníků, 
  dravců Pochodem ničí, plení a 
  drtí za zvuku pekelných pěvců.


  Bořiči mýtů tohoto světa 
  Boje světla z tmou 
  nadvláda, moc, odveta.

  Ranný nářek 
  neutichající postup 
  Slastný dotek pocitu vítezství… vzestup.

  Krev, oheň, ctižádost 
  posunem se k smrti blíž  
  Hoří ohněm pekelným 
  pustošení svatých síň.

  Síla, moc a boj 
  ovce kříže pokrytectví 
  Nikdo vás nezachrání 
  z propasti nevědomí
  Síla, moc a boj 
  ovce kříže pokrytectví 
  Nikdo vás nezachrání 
  z propasti nevědomí
   

  Translate:

 • 4. Vyhořelé Duše
 • Lyric:

  Vrásky pořezané tváře
  odevzdaně hledící
  do zrcadel marnosti

  Vyždímaná mysl
  na špalku smrti
  před popravou duše

  Na oltáři doby
  neškodně doutnají
  vyhořelá torza

  Trny žalu v chřtánu
  nutící zvracet
  zkažené krve

  Intenzivní utrpení
  zavražděná důstojnost
  rozervaná na kusy

  Na oltáři doby
  bezvládně doutnají
  vyhořelá torza
   

  Translate:

 • 5. Když Slunce Zemřelo
 • Lyric:

  Když slunce zemřelo tíhou noci
  smrt vstoupila do jizby
  Studená zář udusila
  plamen pozemského bytí

  Dlouhá hnilobná cesta
  do beztvaré dimenze
  skrz rozkladné noření
  v tlejících bažinách smrti

  Zahrady stínů
  ukryté v jedovatých mlhách
  kde z lidské podstaty
  nezbylo nic !

  Nekonečné padání
  do černých hlubin
  Jáma a ticho
  temnota a chlad

  Opuštěné tělo zahalené černým suknem smrti
  Katarze duše mířící to temnoty za světlem

  Když slunce zemřelo tíhou noci
  smrt vstoupila do jizby......
   

  Translate:

 • 6. Exodus Multikulturní Bestie
 • Lyric:

  Ooo služebníci boží..  
  perverzní.. prasata..
  bestie v rouchu beránčím..
  ukrytá..
  smilstvo v božím chrámu ...
  kořeny.. hříchů ..
  jako břečtan zdí...
  prorostlý...
  Všem před zrakem...
  ukryté...
  pod rouškou humanismu...
  invazní.. šílenství..

  Kdysi
  Zlatého Kříže
  Vidím
  Hvězdy a měsíce


  Ostudné svědomí středozemě.. v kruté době úpadku..vzneslo se...
  Na černých havraních křídlech... vstříc novému věku...

  Poutá svou.. temnotou.... blíž a blíž
  Ta dimenze jest... tak.. daleká
  Myšlenky  všechny... polyká
  V blízké dáli... zářící
  Chladné černé slunce.. tajemné
  Dalo mi život.... bez tepu srdce 
  Já nemohl dále....  v sobě dusit
  Tu nenávist vůči... svaté špíně

  Vydal jsem se po jejím pachu...
  Abych pomstu.... vykonal 
  Temný mrak..  zahalil nebe
  Když bible a korán 
  plameny v prach obrací
  Bohové na nebi slaví
  Když mešity a kostely 
  při pádu k zemi 
  kvílí a burácí
   

  Translate:

 • 7. Oprátka Strachu
 • Lyric:

  Jen když oprátka strachu
  obemkne hrdlo
  síla brutální a lstivá
  jest všeovládající
  dravou chátru na uzdě
  usměrnění držíc

  Ušlechtilé fráze
  vznešeně vyřčené
  mysl balamutící
  soudnost rozviklaje

  Jen krutost bez milosti
  zajistí poslušnost
  neexistuje rovnost
  ani bájná svoboda

  Kdož vštípil vám pomatencům
  vědomí vlastní důležitosti ?
  Jak směšné a patetické......
   

  Translate:

 • 8. Masakr Nové Války
 • Lyric:

  Translate:

 • 9. Immortality part IV.
 • Lyric:

  Translate: