Releases - The End Of Sacred Faith ...occido...occidere

The End Of Sacred Faith ...occido...occidere
 • Release year: 1998
 • Label: WKM Production
 • Track list:
  1. Intro
  2. The Heretic
  3. The Way of Knowledge
  4. Immortality
  5. Twisted Truth
  6. The Invitation
  7. Outro (Total Hell)
 • Information:

  Band lineup:
  Lord Sezarbil - saw guitar
  Charon - bass
  Raven - unholy voices
  Antichrist - drums

Song lyrics

 • 1. Intro
 • Lyric:

  Instrumentální

  Translate:

  Instrumental

 • 2. The Heretic
 • Lyric:

  Kdo neskloní hlavu
  Ti kdo z řady vybočí
  Zemřou v okovech hněvu
  Tam v propasti zatracení
  Zástupy prokletých kacířů
  Spousty knih v plamenech
  To trpký úděl odpadlíků

  Kacíř- vzepřel ses řádům
  Kacíř - je nežádoucím štvancem davu
  Kacíř - je v každém z nás

  Zničit tvé myšlenky
  Zadusit tvou vůli
  Sílu svoji neztrácíš
  Nahlédneš do tajemství poznání
  Poznáš však jen bolest a opovržení
  za hranicí smrti

  Translate:

 • 3. The Way of Knowledge
 • Lyric:

  Proklel jsi nebe a boží chrám
  Teď utíkáš a nevíš kam
  Stoleté zákony křesťanské víry
  Hněv boha za tvoje špatné činy
  Posloucháš blažené řeči kněze
  Jeho prázdná slova jsou jen lži
  Víra v boha ho fanaticky ovládá nenávistí
  Jsi tu jen krátce životem jdeš
  Poznal si bolest v křesťanských okovech
  Nenech se nabádat k falešné hře
  Tvá cesta poznání je skoro u konce

  Translate:

 • 4. Immortality
 • Lyric:

  Brána druhého světa odkrývá tajemství nesmrtelnosti
  Převrácená pravda svedená na falešnou víru
  Ta víra v boj ti přinesla nesmrtelnost tvého pána
  Satan ti dal smysl pro krásu, nedej se a bojuj
  Tvá duše mu patří, bůh má nárok na tvoje slova opovržení
  Ohnivá jezera se rozprostírají, tam kde oči slabochovy nedohlédnou
  Ty ji vidíš protože tvé myšlenky jsou svedeny pro boj
  Bojuješ s lidmi křesťanské víry, dáváš jim najevo svoji sílu
  Srdce ti krvácí když Satana urazí, ale oni se schovají za slova urážky
  Ve jménu antikrista rozdrť tu špínu, která kalí svět
  Nesmrtelnost víry
   

  Translate:

 • 5. Twisted Truth
 • Lyric:

  Translate:

 • 6. The Invitation
 • Lyric:

  Translate:

 • 7. Outro (Total Hell)
 • Lyric:

  Translate: